Mezifázová reologie

Nová měřící konfigurace založená na geometrii BiCone umožňuje uživateli provádět teplotně kontrolované mezifázové experimenty s použitím rotačního reometru HAAKE MARS nebo HAAKE RheoStress 6000 . Toto uspořádání lze využít pro testování reologických vlastností filmu na mezifázi vytvořené bud mezi dvěma kapalinami nebo kapalinou a plynem.

Mezifázová reologie: Měřící cela - pohled   Mezifázová reologie: Měřící cela - detail č. 2

Konfigurace BiCone sestává z bikonického rotoru, měřící nádoby a volitelně izolačního pouzdra. Rotor z titanu má průměr 68 mm a kužel úhel 10°. Měřící cela obsahuje skleněnou vložku s výklenkem ve středu pro správné plnění materiálem. Vrstvu rozhraní testovaného vzorku lze pozorovat skrz otvory na vnější nádobě. Tato nádoba je uzavřena dvoudílným víčkem s otvorem uprostřed pro měřící hřídel BiCone rotoru. Celou sestavu lze umístit na jakýkoliv temperační modul pro geometri kužel či deska (Peltier, elektricky, kapalinou).

Mezifázová reologie: Měřící cela - části

Zkoumání reologického chování na na mezifázovém rozhraní mezi dvěma nemísítelnými kapalinami nebo kapalinou a plynem slouží k predikci stability emulzí, pěn a jiných vícefázových systému. Použití Du Nouyova kroužku je alternativní metodou pro studium mezifázových rozhraní (také dostupné pro rotační reometry Thermo HAAKE). V porovnání s touto metodou má však BiCone širší měřící rozsah, kdy lze provádět měření i u vzorku vyšších viskozit.

Více info na klimovic@pragolab.cz .