Maximalizujte produktivitu lipidové analýzy s hmotnostním spektrometrem Thermo Scientific TSQ Altis Plus

Proč jsou lipidy ideálními sloučeninami pro klinický výzkum?

Díky své strukturní a funkční diverzitě jsou lipidy a metabolismus lipidů zlatým dolem pro vědce, kteří chtějí stanovit obecnou lidskou fyziologii při výzkumu onemocnění a zdravotního stavu z jednoho typu dat. Například hladina cholesterolu a triglyceridů v plasmě se používá jako klinický biomarker pro diagnózu kardiovaskulárního onemocnění.

Pokroky v klinickém výzkumu a hmotnostní spektrometrii vedly k vynalezení nových algoritmů a metod pro zpracování dat, díky čemuž vznikla řada standardizovaných metod pro analýzu lipidů a pro stanovení klinicky relevantních biomarkerů. LC-MS přístroje jsou schopné detekovat a kvantifikovat tisíce sloučenin z jednoho vzorku. Moderní hmotnostní spektrometry mohou být také použity pro rutinní měření díky rychlé kapalinové chromatografii.

Jaké výzvy nás čekají při vývoji pracovních postupů pro profilování lipidů v klinickém výzkumu?

Abychom mohli úspěšně a spolehlivě analyzovat vzorky, daná LC-MS metoda musí být správně navržena pro celkovou škálu experimentu. Experimenty v klinickém výzkumu s sebou přináší obrovské množství dat pro screening několika zdravotních onemocnění, které jsou založeny na validovaných i nevalidovaných biomarkerech. Co se týče konkrétně klinické analýzy lipidů, ta vyžaduje analytické metody pokrývající širokou škálu lipidových skupin a podskupin, z nichž každá je vyhodnocena změřením několika lipidů v každé skupině.

tsq-altis-faims-01-a-2000x2000.jpg-650.w

Výhody hmotnostního spektrometru na bázi trojitých kvadrupólů TSQ Altis Plus pro kvantifikaci lipidů

S příchodem TSQ Altis Plus na trh došlo ke smazání některých problémů a rozdílů mezi cílenými a necílenými aplikacemi pro obsáhlou analýzu lipidů. Hmotnostní spektrometry TSQ Altis a Altis Plus zvládají neuvěřitelných 600 SRM přechodů za sekundu a dwell times jsou nižší než 1 milisekunda. Pokročilé kvadrupóly umožňují rozlišení v rozmezí 0,2 – 0,7 Da pro Q1 a/nebo Q3, což zlepšuje selektivitu v porovnání s rozlišením 1,2 Da, které nalezneme u většiny komerčně dostupných hmotnostních spektrometrů na bázi trojitých kvadrupólů. Kromě toho jsou naše přístroje velice robustní a práce s nimi je velice uživatelsky přátelská. Další výhodou je, že upgrade z TSQ Altis na Altis Plus vás nestojí žádný čas, jelikož aplikace, které fungovaly na přístroji TSQ Altis, jde snadno převést i na nový TSQ Altis Plus.  

Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si brožuru.

Pro více informací nás kontaktujte na: eliasova@pragolab.cz.