Externí fluorescence pro stereomikroskopy

Stereomikroskopy Leica

            Stereomikroskopy Leica jsou vhodné pro uživatele, kteří potřebují zkoumat, kontrolovat či pracovat se vzorky přímo pod stereomikroskopem ať už se jedná o průmyslové či biologické aplikace. Pyšní se obvykle dobrou optikou, velkou pracovní vzdáleností a kvalitní základnou s různými druhy osvětlení. Dle konkrétní aplikace uživatel dále zvolí, zda preferuje typ Greenough, který se při pohledu do okulárů vyznačuje vysokou hloubkou ostrosti, a tedy velmi realistickým 3D vjemem pro práci, nebo typ CMO, který je vhodnější pro ty, kteří chtějí modulární mikroskop pro pořizování fotografií a s větším důrazem na ergonomii. 

           V našem portfoliu naleznete širokou škálu mikroskopů ze skupiny CMO i Greenough, které si můžete nakonfigurovat podle svých přání.

Optick%C3%A9%20trasy.jpg  

Obr. 1:  a) uspořádání CMO, stereomikroskop M125, b) Greenough systém, stereomikroskop S9i

Stvořen pro práci - řada S9 

      Řada Greenough stereomikroskopů S9 je unikátní v tom, že má krom perfektní planapochromatické optiky a elegantního designu zakomponovánu také technologii FusionOptics TM , díky které vidíte vzorek jako na své dlani. Běžné mikroskopy řeší zobrazení dvěma stejně velkými čočkami, a proto je nutno volit mezi vysokým rozlišením nebo hloubkou ostrosti. Tento mikroskop je však řešen tak, že má jednu čočku o menším a druhou o větším průměru, tedy i rozdílné numerické apertuře. Tato kombinace Vám při pohledu do mikroskopu přináší obraz o vysokém rozlišení pro detekci nejjemnějších struktur a zároveň o výjimečné hloubce ostrosti pro vysoce realistický vjem. Tuto technologii obsahují i některé řady našich CMO mikroskopů

FusionOptics.jpg

Obr. 2:   technologie FusionOptics TM : vlevo rozdílnost velikostí čoček (menší průměr pro vyšší hloubku ostrosti a větší pro nejvyšší rozlišení) a vpravo pohled zespodu mikroskopu


Proměna Vašeho stereomikroskopu ve fluorescenční?

      Stereomikroskopy Leica jsou nyní snadno rozšiřitelné o pozorování ve fluorescenci, a to jednoduchým nasazením adaptéru na tělo mikroskopu. Tento adaptér ve tvaru kroužku je magnetický, takže se na něj dá dle potřeby velmi snadno a rychle přichytit nebo z něj naopak sejmout filtr. Na přední část mikroskopu je přidán štít chránící zrak a pak si již jen stačí na vzorek posvítit externí fluorescenční lampičkou.

    NightSea.jpg

Obr. 3: doplňky pro fluorescenci na stereomikroskopu zleva: adaptér k připevnění filtru na stereomikroskop (nasadí se na tělo mikroskopu), fluorescenční lampa, filtr a ochranný štít (obrázek uprostřed), upevnění LED zdroje na flexibilní raménko lampy – tzv. „husí krk“

Ochranné štíty jsou připevněny aretací šroubku a na boku označeny barvou příslušící vlnové délce emitované z fluorescenčního zdroje. Pokud tedy budete pro excitaci využívat různých vlnových délek a mít tak u stereomikroskopů vícero ochranných štítů, jejich správnost vždy ověříte kontrolou shodnosti barevného označení na štítu a na LED zdroji. 

NightSea%20S9.jpg

Obr. 4:  Stereomikroskop Leica a jeho rozšíření o fluorescenci vpravo

Celý systém je na mikroskop možné připevnit do jedné minuty. Krátké video ke shlédnutí zde.

Video 1: Ukázka implementace NightSea a Leica S9i

Aplikace 

       Stereomikroskopy Leica jsou perfektní na širokou škálu aplikací. V průmyslové oblasti například pro kontrolu vzorků, v biologické sféře pro mikrooperace, disekce, transgenní aplikace a IVF. Pro pozorování lze použít dopadové i transmisní osvětlení nebo jejich kombinaci. Pro biologické aplikace jsou nejtypičtěji voleny stereomikroskopy s transmisní základnou, která je vybavena výkonným LED osvětlením, mikroskop lze poté o dopadové osvětlení typu „ring light“ i „spot light illumination“ kdykoli rozšířit. Steremikroskopy Leica nabízí pozorování ve světlém i tmavém poli, Rottermanově kontrastu, ve fázi, šikmém osvětlení nebo polarizaci.

Aplikace.jpg

Obr. 5:  Ukázky biologických vzorků pod stereomikroskopem  

  Stereomikroskopy rozšířené o NightSea se dají využívat například pro screening specifické exprese fluorochromů, například GFP nebo DSR u zvířat, tkání nebo buněk. Fluorescence lze využít taktéž u manipulace a disekce (například při injektáži plazmidů, disekci fluorescenčních buněk pro DNA, RNA nebo proteinovou extrakci a při disekci fluorescenční tkáně pro transplantaci). Dalšími příklady pro pozorování je výzkum rostlin a mineralogie. Při kombinaci s citlivou kamerou lze fluorescenční stereomikroskop využívat taktéž na zpracování a dokumentaci těchto procesů.

Aplikace%20Fluo.jpg

Obr. 6:  Ukázka fluorescenční aplikace  - zleva embryo Dánio pruhovaného (zebrafish), plod bodláku, korál

Velkou výhodou pozorování stereomikroskopy s NightSea je možnost velmi rychlého střídání pozorování v transmisním nebo dopadovém světe a ve fluorescenci. Jediné, co je potřeba změnit je odejmout kroužkový filtr na magnetickém úchytu a zapnout patřičné osvětlení.

Další výhody a možnosti? 

  • Zvolením mikroskopů Leica sázíte na značku s vysokým standardem kvality
  • Vyberete si konkrétní typ a model stereomikroskopů, na kterém chcete NighSea implementovat
  • Stereomikroskopy Leica jsou o fluorescenci snadno rozšiřitelné
  • Výrazně zvýšíte různorodost všech Vašich možných aplikací 
Další možností je použití tohoto adaptéru pro digitální mikroskopy jak pro průmyslové aplikace tak pro biologii. Pokud by jste potřebovali více informací o digitálních mikroskopech napište nám.
DVM6-2_9129withscreen.jpg
Obr. 7: Leica DVM6 digitální mikroskop s fluorescencí NighSea 

Líbí se Vám? Napište nám 

Pro více informací nás kontaktujte!
Tým mikroskopie Pragolab 
mikroskopie@pragolab.cz