Kompedium metod pro sledování bezpečnosti potravin

30. 5. 2014
Thermo Fisher Scientific na základě mnoha aplikačních a technických zpráv sestavilo obsáhlé, bezmála 500 stránkové kompedium metod pro sledování bezpečnosti potravin. Naleznete zde řadu aplikací pro GC-MS, GC-MS/MS i pro LC-MS/MS. Publikace je seřazena tak, aby bylo možné rychle najít obor, který Vás zajímá.

Pokud by Vás jednotlivé aplikace zaujaly, budeme potěšeni, když se na nás obrátíte pro sestavení ev. nabídky na zařízení, které by mohlo pomoci vyřešit některý z úkolů Vaší laboratoře.

Odkaz: Mass Spectrometry Applications for Food Safety Analysis

aplikace pro GC-MS, GC-MS/MS i pro LC-MS/MS