JEOL

jeol.png

Japonská společnost JEOL se stala před mnoha lety světovou technologickou výrobní a vývojovou špičkou a přispívá prostřednictvím svých produktů ve vědě i lidské společnosti k pokroku.

Ze všech produktů zahrnující elektronové optické přístroje, analytické nástroje, měřicí přístroje, polovodičová zařízení, průmyslová zařízení a lékařské vybavení, zastupujeme tuto společnost v oblasti spektrometrie nukleární magnetické rezonance (NMR).

Odkaz na stránky dodavatele: JEOL Ltd.