Jde to snad vůbec ještě rychleji?

29. 5. 2014
Jde to snad vůbec ještě rychleji?


Nejnovější rotační vakuový koncentrátor firmy Martin Christ SpeedDry 2-33 IR je na trhu.

Inovovaná verze oblíbeného koncentrátoru dosahující absolutně nejvyšších rychlostí k matrici šetrnému odpaření rozpouštědel, která zajistí nejen rychlost, ale i reprodukovatelnou přesnost pro všechny Vaše vzorky. K dispozici je široká škála rotorů od nejmenších pro eppendorfky či mikrotitrační destičky až po 100 ml zkumavky. Koncentrátor umožňuje rovněž účinný sběr pro následnou rekuperaci i velmi drahých rozpouštědel. Jde o jeden z nejlepších prostředků pro velejemnou koncentraci DNA/RNA, proteinů a dalších 'křehkých' analytů. Provoz lze plně automatizovat případně i robotizovat. Rádi odpovíme vaše dotazy.

Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH