Instrumentace pro analýzu povrchových filmů

Pragolab se stává výhradním zástupcem firmy Thermo Scientific pro mikroanalyzátory povrchových filmů založených na metodách XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) a AES (Auger Electron Spectroscopy).

Obě metody jsou založené na sledování kinetické energie elektronů emitovaných z povrchu a ultra-tenkého povrchového filmu vzorku. Tak je možné nedestruktivně získat unikátní kvalitativní a kvantitativní informace o složení těchto částí vzorku, hloubkovém profilu a na rozdíl od XRF (X-Ray Fluorescence) i o vazebných stavech. Pro metodu XPS se rovněž používá označení ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis).

To vše umožňují špičkové XPS analyzátory firmy Thermo Scientific - více na stránkách Thermo Scientific
  • ESCALAB 250 - Multitechnique Surface Analysis - True multitechnique, XPS, AES, ISS and UPS Spectrometer with XPS Imaging
  • K-Alpha - Monochromated, high-performance XPS spectrometer - Monochromated, high-performance XPS spectrometer
  • MultiLab - Versitile Surface Analysis Systems - MultiLab systems can be configured with a wide range of techniques and chambers
  • Sigma Probe - Surface Analysis Instrument - Microspot XPS
  • Theta Probe - High Performance ARXPS Spectrometer - A new dimension in surface analysis