ICP-MS iCAP Q pro sledování koncentrace nanočástic

21. 12. 2015
Sledování množství a koncentrace nanočástic je aktuální z hlediska monitoringu životního prostředí, potravinářství a farmacie již dnes. Za tímto účelem lze s výhodou využít hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem iCAP Q. Při vhodném nastavení parametrů plazmatu lze získat reprodukovatelný signál pro velikost částic přibližně 20nm. Pro vyhodnocování dat byl vyvinut plugin npQuant Evaluation Module a implementován do prostředí Qtegra.

Více se o této problematice dozvíte zde: