ICP instrumentace od firmy Thermo Fisher Scientific byla vybrána pro rychlé a přesné analýzy pitných vod

Thermo Fisher Scientific Inc. , přední světový producent vědeckých technologií, oznámil, že společnost Thames Water, největší společnost působící ve Velké Británii v oblasti pitných a odpadních vod, vybrala ICP instrumentaci – iCAP série 6000 - pro detekci a kvantifikaci stopových prvků ve vzorcích pitných vod.

Aby byla zajištěna kvalita pitné vody a shoda s environmentálními regulacemi v oblasti odpadních vod, provádí společnost Thames Water vice než půl milionu testů kvality každý rok. Při tak velkém počtu a nárocích na analytická kritéria stanovení, společnost vyžaduje vysoce kvalitní analytickou instrumentaci pro provádění rutinních měření. Spektrometry s induktivně vázaným plazmatem iCAP série 6000 pomáhá společnosti Thames Water přesně měřit obsah stopových prvků ve stolní vodě, aby voda dodávaná obyvatelstvu splňovala přísná měřítka předepsaná státními orgány pro oblast vodního hospodářství.

Thames Water nabízí rozšířené analytické možnosti v mikrobiologii, organické a anorganické analýze, provádí testování a analýzy kovů. Společnost je nezávisle regulována Inspektorátem pitných vod (Drinking Water Inspectorate – DWI), který monitoruje a prosazuje kontrolní a regulační opatření v zastoupení Ministerstva životního prostředí, potravin a záležitostí venkova. DWI prosazuje přísné standardy v laboratořích. Více než 50 různých parametrů je využíváno pro hodnocení kvality pitných vod. Thames Water proto vyžaduje přístroj, který se plně vyrovná s opakovanými prvkovými analýzami všech typů vzorků, umožní další zdokonalování analytických procesů a zajistí tak společnosti splnění všech náročných standardů požadovaných DWI.

Thames Water objednal tři analyzátory iCAP série 6000. Nejen jejich analytická výkonnost byla důležitá, ale i provozní ekonomie, malé ropzměry a dokonalá zákaznická podpora. Pan Graham Coe, manažer analytického oddělení, výběr komentoval: “ Hlavní rozhodnutí objednat iCAP bylo založeno na jejich úspornosti. iCAP je mimořádně prostorově úsporný. Navíc, je technologicky pokrokový, extrémně ergonomicky přívětivý a skvěle vyhovuje všem našim analytickým požadavkům, rychle a efektivně poskytuje přesné výsledky.

Klíčová výhoda ICP spektrometrů iCAP 6000 ve vysoce zatížené laboratoři je excelentní stabilita a odolnost vůči driftu. Zvýšená stabilita se promítá do nižší potřeby periodického testování. Navíc, použitá koncepce optické části zajišťuje perfektní rozlišení a citlivost. To, spolu s použitou koncepcí detekční techniky ve svém důsledku poskytuje pětinásobné zvýšení detekčních schopností.

Pozn.: iCAP 6000 je dodáván vybavený rychlým a flexibilním ovládacím programem iTEVA. iTEVA umožňuje plný multitasking, editaci aktivního listu vzorků v průběhu automaticky probíhající měřící procedury. V laboratořích s vysokým průchodem vzorků, kde požadavek na efektivitu je zásadní, iTEVA zajišťuje vysou integritu dat, jejich rychlé ukládání a dokonalý přístup k nim.