IC-MS: nový trend v analýze polárních látek

23. 2. 2017

Po iontové chromatografii (IC) sáhneme - jakožto po metodě první volby - v oblasti analýzy anorganických iontů ve vodách, či malých organických kyselin a cukrů v nápojích. V současné době však IC nastoluje nový trend ve stopové analýze polárních a iontových organických látek ve složitých matricích a to v tandemu s hmotnostní spektrometrií IC-MS .

Iontový chromatograf ICS-5000+ a hmotnostní spektrometr Q Exactive Focus na bázi Orbitrapu

Obr. 1: Iontový chromatograf ICS-5000+ s hmotnostním spektrometrem Q Exactive Focus (na bázi Orbitrapu).

Iontový chromatograf Integrion a hmotnostní spektrometr TSQ Quantiva na bázi trojitého kvadrupólu

Obr. 2: Iontový chromatograf Integrion s hmotnostním spektrometrem TSQ Quantiva (na bázi trojitého kvadrupólu).

Možné obavy s nekompatibilitou mobilních fází užívaných v IC (uhličitanové, hydroxidové či methansulfonové) s iontovým zdrojem MS se stávají liché, neboť supresor - instrumentální prvek za kolonou a před detektorem – elektrolyticky a za pomocí membránové technologie odstraní ionty mobilní fáze, přičemž na detektor vstupují analyty a voda. Tato technologie, primárně určena ke zvýšení rozdílu mezi vodivostí analytu a mobilní fáze (a tedy i zvýšení analytického signálu), má klíčovou roli pro propojení IC a MS (příklady spřažení technik viz obr. 1 a 2) a udala nový trend v analýzách, kde není snadné zvýšit retenci analytu a oddělit jej od matrice (viz matriční efekty v RP i HILIC LC-MS).

Analýza glyfosátu v pivu pomocí IC-MS/MS

Obr. 3: analýza glyfosátu v pivu pomocí IC-MS/MS , obsah na úrovni 0,5 ug/L.

Vedle přímé detekce iontových a vysoce polárních látek ve vodách dominuje technika IC-MS ve stanovení polárních pesticidů v potravinách bez derivatizace či v přímém kvantitativním profilování nukleotidů, viz obr. 3 a 4. Radujte se s námi z nových chromatografických a hmotnostně spektrometrických trendů (podpořených excelentním SW Chromelonem), které usnadňují analytikům práci.

IC separace s MS/MS detekcí

Obr. 4: IC separace nukleotidů s MS/MS detekcí.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat (Lukáš Plaček, placek@pragolab.cz ).