FT-IR modul RHEONAUT pro rheometr HAAKE MARS

Thermo Fisher Scientific Inc. , světový lídr v oblasti instrumentální techniky nejen pro vědu a výzkum, uvedl na trh kompaktní FT-IR modul RHEONAUT pro svůj špičkový reometr HAAKE MARS . Unikátní propojení FT-IR spektrometru a rotačního reometru opět posouvá hranice výzkumu reologických vlastností na mikroskopické úrovni.

Infračervená spektroskopie je osvědčená analytická metoda při určování identity molekul a jejich struktury v analyzovaném vzorku, přičemž korelací získaných reologických dat a charakteristických spekter lze detekovat strukturální změny testovaného materiálu na molekulární úrovni. RHEONAUT pracuje ve střední oblasti infračerveného spektra 4000 - 400 cm-1, jelikož se zde nachází většina fundamentálních absorpčních pásů a rovněž oblast tzv. 'otisku palce' (fingerprint region).

Tato moderní metoda umožňuje sledovat např. polymerační reakce, změny funkčních skupin v molekulách, stejně jako stabilitu chemických struktur při enzymatickém nebo hydrolytickém štěpení biopolymerů. Další uplatnění nachází nejenom při studiu termických a UV vytvrzovacích procesů, ale i v řadě dalších odvětví.

FT-IR modul Rheonaut pro reometr Haake Mars

RHEONAUT funguje na principu jednoodrazové ATR techniky (Attenuated Total Reflection) s diamantovým krystalem zabudovaným do stacionární desky modulu. Výstupní signál je veden na DTGS detektor. Prostřednictvím motorického horizontálního pohybu dolní desky může být ATR senzor umístěn v různých polohách od středu, maximálně do vzdálenosti 45 mm. Řídící teplotní jednotka je navržená pro geometrii deska-deska nebo kužel-deska s maximálním průměrem 60 mm. Teplotní rozsahy měření jsou od 0 - 100°C (peltier), resp. 25 - 210°C s elektrickým teplotním modulem.

Reometr MARS je vybaven nejmodernějším typem vzduchového ložiska, které poskytuje možnost měřit v CS, CR a CD módu v rotaci i oscilaci. RHEONAUT komunikuje se všemi komerčně dostupnými FT-IR spektrometry opatřenými portem pro kolimovaný optický svazek. Připojení modulu k reometru je velice rychlá operace a použitím softwaru RheoWin je zajištěná kontrola teploty systému, horizontální pozice spodní desky a simultánní záznam reologických dat a IČ spekter. 

Modulární reometr MARS nabízí široký rozsah volitelného příslušenství pro různé aplikace např. vysokoteplotní a vysokotlaké cely, mikroskopický nástavec RheoScope a další typy měřících komor poskytující uživatelům nadstandardní využití reometru v tribologii, elektroreologii, UV vytvrzovaní, testovaní konstrukčních materiálů a bitumenových pojiv, atd.