Extrakce za zvýšeného tlaku a teploty - ASE

10.2.2015
Zrychlená extrakce organické látky z pevné nebo polotuhé matrice kapalným médiem (z angl. Accelerated Solvent Extraction) se stala vyhledávanou technikou pro pohodlnou přípravu vzorků k analytické koncovce. Systémy ASE dovolují využívat jak organické kapaliny při zvýšené teplotě (až 200 °C) a tlaku (až 10 MPa) pro maximalizaci účinnosti, tak i silně bazické a kyselé vodné roztoky.
Automatický extraktor Dionex ASE 350
Obr. 1: Automatický extraktor Dionex ASE 350 společnosti Thermo Fisher Scientific s možností volby a kombinací až tří extrakčních médií za zvýšené teploty a tlaku, až 24 extrakčních cel volitelných objemů a 26 pozic pro sběrné nádobky extraktů.

Vzorek se umístí do extrakční cely, jejíž objem se doplním inertním materiálem nebo vhodným absorbentem pro eliminaci interferentů a nainstaluje se do vzorkového podavače extraktoru. Volbou složení extrakčního média, teploty, tlaku a časového sledu událostí se docílí optimálního procesu extrakce s excelentní výtěžností a opakovatelností. Zážitek se umocňuje nejen samozřejmou automatizací a programováním sekvencí s různými metodami, ale též možností ovládat celou aparaturu z prostředí chromatografického softwaru Chromeleon, který zná a miluje většina uživatelů separačních technik.
Sada extrakční cel
Obr. 2: Sada extrakčních cel z materiálu Dionium a nerezové oceli jsou volitelné v objemech od 1 ml do 100 ml.

Cela se vzorkem
Obr. 3: Cela se vzorkem může být vyplněna inertním materiálem nebo absorbentem pro eliminaci interferentů a opatřena vhodným filtrem.

Systémy jsou doporučovány jak pro vzorky životního prostředí tak farmacie, potravin ale i petrochemie. ASE využívají laboratoře pro extrakce polutantů zvláště pak pesticidů, PAH, PCB, PCDD a PCDF nebo explozivních látek, organokovových sloučenin, stejně jako vitamínů, barviv či obtížně rozložitelných vzorků pro metabolomické výzkumy. V oblasti petrochemie lze tímto zařízením i rozkládat materiály typu PVC, PP, PE, PET, atd. a extrahovat antioxidanty, stabilizátory či dokonce kovy z počítačových komponent a jiných cizorodých příměsí. Široký seznam aplikací je dosažitelný na webu výrobce Thermo Fisher Scientifc – Dionex.
Schematické znázornění procesu extrakce
Obr. 4: Schematické znázornění procesu extrakce za zvýšené teploty a tlaku.

Brožura a video k této výjimečné technice, která vám extrémně zkrátí dobu přípravy vzorků bez zásahu uživatele a ušetří objemy extrakčních činidel je pro vás připravena - přečtěte si, jak funguje zařízení pro extrakci pevné fáze kapalinou. Další bližší informace vám rádi poskytneme, neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na váš zájem.
Chromeleon
Obr. 5: Charlie Chromeleon, maskot softwaru Chromeleon 7.2.