Analyzátor DVS Adventure

Nový DVS Adventure je analyzátor sorpce vodních par, který měří sorpční a desorpční isotermy v širokém rozsahu vlhkostí a teplot. Nabízí nepřekonatelnou teplotní stabilitu a přesnou stálost vlhkosti. Poskytuje hodnotné informace o vztahu mezi vzorkem a vodní párou, které jsou kritické pro vývoj nových materiálů a postupů. Například schopnost základního materiálu sorbovat vodu je klíčovým parametrem v mnoha průmyslových odvětvích určujících jeho skladování, stabilitu a výrobní zpracování.

analyzátor DVS Adventure

Obr. analyzátor DVS Adventure

Stálost vlhkosti po 24 hodin

DVS Adventure je odkazem 25 let excelence společnosti Surface Measurement System ve výrobě páry. Je nejpreciznějším přístrojem pro naprosto přesnou tvorbu vlhkosti, který kdy firma SMS vyrobila. Nastavená vlhkost se udržuje v rozmezí ± 0.1 % RH (relative humidity).

True0™ RH

DVS Adventure gravimetrický analyzátor je jediný přístroj svého typu nabízející True0™ RH - schopnost dosáhnout parciálního tlaku vodní páry stejně jako vlhkosti na 0.0 %. To je důležité např. pro hydráty a další sloučeniny, které úplně vysychají teprve za vlhkosti nižší než 1 %, a kde se zkoumá sorpce/desorpce při nízkých hodnotách RH.

Klíčové měřící parametry:

 • Vodní sorpční a desorpční isoterma
 • In-situ sušení vzorku až do 300 °C
 • Až několikanásobné opakování sorpce/desorpce a sušení vzorku
 • Hmotnost vzorku od 1 mg do 5000 mg
 • Měření difuze a propustnosti

Další výhody přístroje:

 • Otevřený design držáku umožňující jednoduchý přístup ke vzorku
 • Držák z nerezové oceli minimalizující působení statické elektřiny
 • Široká teplotní škála (5-85 °C) a rovnoměrné působení teploty
 • Nová generace softwaru pro kontrolu a vyhodnocení náročných experimentů pomocí nejpokročilejší analýzy dat
 • Možnost rozšíření o sorpci organických par
 • Volitelně IR, Ramanova spektroskopie nebo video

Brožura ke stažení zde.