PAL-xt automatické dávkovače

O produktu

Po dlouhá léta vnímáme PAL systémy švýcarské firmy CTC Analytics AG jako zlaté standardy v automatických dávkovačích pro plynovou a kapalinovou chromatografii. Těmi bezpochyby jsou, ovšem nezapomínejme na celý a komplexní aplikační záběr těchto robotů včetně přípravy vzorků, vždyť PAL je zkratka slov Prepare And Load , tedy 'připrav a dávkuj' .
  • GC-xt The most flexible GC /GC-MS liquid sample injector - autosampler pro dávkování kapalných vzorků do GC a GC/MS systémů
  • HPLC-xt Systems Front-End Automation for LC / LC-MS Systems and Options - dávkování a příprava vzorků pro kapalinově chromatografické a FIA aplikace
  • Accessories GC - příslušenství pro GC systémy (zásobníky vzorků, stříkačky, dilutory, SPME, ITEX-2, průtočné cela, apod.)
  • Accessories LC - příslušenství pro HPLC systémy (zásobníky vzorků, stříkačky, ventily a přepínače, příprava pro MALDI, DLW promývání, apod.)
  • COMBI-xt The GC / GC-MS sample injector which grows with your needs dávkování a příprava nejen kapalných vzorků do GC a GC/MS systémů (headspace, SPME, ITEX-2, apod.)
  • DLW Option DLW - Fast and Clean LC/MS Loading dynamic load and wash - systém promývání s nulovým přenosem vzorku mezi nástřiky
  • ITEX-2 Option High Sensitivity Enrichment Technique for Gas Chromatography in tube extraction - systém pro zakoncentrování těkavých látek a jejich následný nástřik