HPLC: Novinky v kapalinové a iontové chromatografii

6. 4. 2014
Thermo Scientific udává směr ve vývoji instrumentace vědeckých zařízení a k přední skupině takových aparatur jistě patří kapalinová a iontová chromatografie . Rapidní vzestup a rozšíření Thermo-Dionex systémů vedl vývojáře k zamyšlení se nad zvýšením rychlosti analýz, maximální úsporou času a peněz a také nad zábavným pojetím – s Chromeleonem se tak stává práce odměnou.

Přibližme si čtyři pokrokové vychytávky, které mohou být pro Vás klíčové a mohou Vám výrazně usnadnit práci při každodenní chromatografické separaci či rozsáhlém vědeckovýzkumném projektu. Vedle duálního gradientového čerpadla, nových detekčních systémů pro U-HPLC, iontové chromatografie v kapilárním uspořádání a nejnovější verze chromatografického softwaru Chromeleon je to bezesporu fakt, že U-HPLC systémy s pracovními tlaky do 1034 bar lze také provozovat ve standardním HPLC režimu se standardními kolonami.

chromatografie 01_Chemag_PGL.jpg

Duální  gradientové čerpadlo je modul, který zahrnuje dvě nezávislé ternární gradientové pumpy se dvěma proporcionálními nízkotlakými směšovači. Tento modul byl vyvinut na základě požadavku provádět analýzy se dvěma paralelními větvemi-toky mobilní fáze, např.: zatímco se jedna kolona kondicionuje, na druhé se provádí analýza a ihned po eluce posledního analytu se vzorek nastříkne na připravenou kolonu ; nebo je vzorek separován na dvou odlišných kolonách s odlišným složením mobilní fáze. S tímto modulem, který je k dispozici v HPLC verzi do 620 barů (až 10 ml/min) i U-HPLC verzi do 1034 bar (až 8 ml/min), je provozování dvourozměrné LC, on-line SPE s následnou LC separací či aplikace inverzního gradientu snadné a levné.

chromatografie 02_Chemag_PGL.jpg

Všechny detekční systémy pro U-HPLC UltiMate 3000 mohou pracovat s vzorkovací frekvencí až 200 Hz, což je pro rychlé analýzy trvající desítky vteřin a extrémně úzké píky zcela oprávněné vybavení. Tuto filozofii kopírují též nové detektory – elektrochemický a tzv. Corona Veo RS (CAD, charged aerosol detector). Nový elektrochemický detektor pojme až čtyři senzory (amperometrické či coulometrické), které mohou být sériově zapojeny, případně využity v uspořádání s výše uvedeným duální čerpadlem. Příklad specifické detekce neurotransmiterů s polem coulometrických senzorů je znázorněn na obr. Univerzální Corona (detekující např. sodíkový a chloridový iont vedle farmaceuticky významného diclofenacu v jedné analýze) doznala vrcholového stadia s označením RS (rapid separation, toto značení naleznete napříč všemi U-HPLC detektory Thermo Scientific včetně UV-VIS, DAD a fluorescenčních). Znázornění excelentní separace a detekce zmíněných analytů viz obr. níže

chromatografie 03_Chemag_PGL.jpg
04_Chemag_PGL.jpg   05_Chemag_PGL.jpg

Iontová chromatografie  se zcela jistě nachází ve fázi mohutného vývojového rozmachu, což dokládá i vzestup a elegance kapilárního uspořádání této techniky. Rychlost, průtoky a běžně detekované koncentrace anorganických aniontů vidíte na demonstračním obrázku – minimální náklady, výborná reprodukovatelnost a možnost volby vodivostní, UV-VIS a elektrochemické detekce. Iontovou chromatografii v kapilárním režimu je možné provozovat s instrumenty nejvyšší řady ICS-4000 a ICS-5000.

06_Chemag_PGL.jpg
chromatografie 07_Chemag_PGL.jpg

Pracovat s chromatografickým softwarem Chromeleon (CM) je nejen radost a zábava, ale atmosféra na pracovišti a přilehlých chodbách se po zavedení či implementaci CM rázem stává neodolatelnou, výkonnost pracovníků meziměsíčně roste v tempu řádu desítek procent a chování největších místních morousů bývá ne zřídkakdy přirovnáváno k zamilovaným jehňátkům. Slova nestačí, je třeba se přesvědčit, CM verze 7.2 je dnes dostupná napříč všemi separačními technikami od GC, HPLC , IC až po GC-MS, tento rok se připravuje podpora LC-MS systémů.

Chromeleon

Zažijte své nejkrásnější pracovní období s přístroji Thermo Scientific! Lukáš Plaček placek@pragolab.cz )