Charakterizace materiálu pomocí metody dynamické sorpce par a povrchové energie

30. 10. 2015
Webinář byl speciálně připraven pro profesionály a výzkumníky v Belgii. he webinar specially designed for industry professionals and researchers in Belgium. Týká se technik dynamické sorpce par DVS a inverzní chromatografie iGC , od základní teorie k bežným aplikacím vo blasti sorpce. Poukazuje na výhody používání těchto technik pro pracovníky v oblasti léčiv, biofarmak, potravin, stavebních materiálů, katalyzátorů a nanomateriálů.

Více informací vám přináší webinář níže.