Charakterizace materiálů pomocí analyzátoru organického elementárního složení

25. 1. 2016

Spalovací Dumasova metoda nám řadu let slouží ke zjištění informací o prvkovém složení daného vzorku. Zastoupení C, H, N, S a O v biologickém vzorku či v matrici životního prostředí, elementární zastoupení v čistých chemikáliích a aktivních farmaceutických ingrediencích, obsah uhlíku a dusíku v uhlí, ropě a petrochemických produktech a též obsah dusíku a celkových proteinů v potravinách.

Elementární analýza poskytuje užitečnou informaci pro charakterizaci materiálů rozličných původů, i ke kontrole kvality produktů ve výrobním procesu. Nejdostupnější analyzátory pracují na principu dynamického bleskového spálení vzorku umístěného v cínové či stříbrné kapsli. Produkty katalytického reakce (CO 2 , N 2 , H 2 O a SO 2 ) jsou neseny buď v proud u helia , nebo nově též v levnějším argonu ( volitelná možnost u  FLASH 2000 , viz obr. 1, nejrozšířenějšího analyzátoru tohoto druhu v laboratořích) přes separační plynově chromatografickou kolonu a následně na tepelně vodivostní detektor, kde jsou jednotlivé oddělené složky detekovány (viz obr. 2).

Analyzátor FLASH 2000 výrobce Thermo Scientific
Obr. 1 Analyzátor organického elementárního složení (CHNSO) řady FLASH 2000 výrobce Thermo Scientific .



Schematicky znázorněný princip katalytického spálení vzorku
Obr. 2: Schematicky znázorněný princip katalytického spálení vzorku, separace a detekce produktů a následného vyhodnocení elementárního složení.

Vyžádejte si také další aplikační listy a neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoliv dotazy či žádostí o cenovou nabídku ( placek@pragolab.cz , voldrichova@pragolab.cz ).

Ke stažení

Brožura

Aplikační listy