ZetaProbe

O produktu

Přístroj založen na multifrekvenční elektroakustické metodě měření zeta potenciálu, jež umožňuje měření koncentrovaných vzorků (až 60 % objemu vzorku) bez potřeby ředění.

Princip měření na ZetaProbe je založen na elektroakustické vlně, kdy pomocí vysokých frekvencí se vyvolá oscilační pohyb částic, který vede ke vzniku zvukové vlny. Oblastí užití jsou tedy suspenze, pasty, gely či cementy. Výstupem jsou přímé hodnoty zeta potenciálu, isoelektrického bodu, vodivosti, hybnosti a velikosti částic, což lze aplikačně využít například při zjišťování optických vlastností pigmentů, reologii koloidů, tzv. shelf life. Měření je velmi rychlé (30 sekund) a přístroj kompaktního designu má zabudovaný automatický titrátor a univerzální ponornou sondou.