AcoustoSizer II

O produktu

Nový AcoustoSizer II poskytuje důkladnou a úplnou charakterizaci koncentrovaných disperzí koloidů. Umožňuje přímé měření velikosti částic, zeta potenciálu, pH, vodivosti a teploty.

Tradiční techniky vyžadují zředění vzorku. Příprava vzorku je bohužel časově náročná a náchylná k chybám. AcoustoSizer II s patentovanou multifrekvenční elektroakustickou technologií eliminuje oba problémy. AcoustoSizer II měří velikost částic a zeta potenciál v reálných podmínkách vzorku s koncentrací dosahující až 40 obj. procent.

Měřené parametry
 • distribuce velikosti částic
 • zeta potential
 • spektrum dynamické mobility
 • spektrum ultrazvukového útlumu
 • pH
 • vodivost
 • teplota
 • zastoupení pevné složky
Aplikace
 • keramika
 • nátěry, barvy, inkousty
 • kaly
 • polovodiče
 • pigmenty
 • přírodní latex
 • bio-koloidy
 • emulze
 • cementy
 • jíly
 • farmaceutika
 • katalyzátory a zeolity