NewLab 1300

O produktu

Měřicí systém
  • (TVP): pulzní emise světla v IR spektru přes koaxiální optický kabel
  • Bod tuhnutí: platinový odporový teploměr PT100 třída A
  • Bod tuhnutí: Mechanické rameno zajišťující náklon zkumavky do vodorovné polohy
Měření teploty
  • Platinový odporový teploměr PT100 třída A
  • PT100 pro detekci TVP se dotýká dna testovací nádobky
Technické parametry
  • Teplota ve  °C
  • Rozsah měření: -80°C až 80°C
  • Rozlišení: 0.06 °C
  • Přesnost: ± 0.1 °C
  • Opakovatelnost / reprodukovatelnost: podle příslušných norem nebo lepší

Systém je řízen softwarem LabLink, který umožňuje řídit až 6 různých nezávislých měření všech typů současně.


Základní systémy NewLab (100, 200, 300, 410, 1300) lze kombinovat až do šesti měřicích míst s různými měřicími hlavami v jedné jednotce

Z%C3%A1kladn%C3%AD%20syst%C3%A9my%20NewL