Kombinovaný systém pro měření bodu tuhnutí a teploty vylučování parafínů (TVP)

NewLab 1300
Přístroj slouží pro stanovení teploty vylučování parafínů pomocí odrazu paprsku od postříbřeného dna zkušební kádinky, který vylučované parafíny zeslabují. Bod tuhnutí (teplota tekutosti) je stanovován tak, že je vzorek ochlazován normovanou rychlostí a v předepsaných intervalech je zkušební nádobka pootočena do horizontální polohy. Ve chvíli, kdy již nedochází k pohybu hladiny je dosažen bod tuhnutí.

Detail