OilLab 600

O produktu

Dle norem ASTM D93 metoda A, B, C, DIN EN 22719, IP 34, ISO 2719
Označení CE

Parametry měření
  • Rozsah měření: 35°C … +370°C
  • Rozlišení: 0.01 °C
  • Přesnost: ± 0.1 °C
  • Opakovatelnost/reprodukovatelnost podle příslušných norem nebo lepší
Tlakový senzor
  • Vestavěný senzor s automatickou softwarovou korekcí výsledků na barometrický tlak 101,3 na konci analýzy
Detekční systém
  • Multidetekční kombinovaný ionizační a teplotní detektor
Plynový i elektrický iniciační systém

Bezpečnostní prvky
  • Systém detekce při hoření vzorku
  • Ochrana proti přehřátí automatickým uko nčením testu
  • Plynový ventil pro uzavření průtoku plynu (max 30 mBar) na konci testu