Bod vzplanutí Pensky-Martens

Semiautomatický systém ASTM D93 IP 34
Semiautomatický přístroj pro stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle metod A a B s elektrickým topením, digitálním ukazatelem teploty a automatizovaným pohybem zkušebního raménka.

Detail

Manuální systém
Manuální přístroj pro stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle metod A a B s elektrickým topením a digitálním ukazatelem teploty.

Detail

OilLab 600
Automatický přístroj pro stanovení bodu vzplanutí Pensky - Martens slouží k stanovení této veličiny u ropných resp. petrochemických produktů jako jsou diesel, biodiesel, topné oleje, mazací oleje, odpady nebo rozpouštědla za podmínek (otáčky, nárůst teploty) popsaných v příslušných normách (metoda A, B, C).

Detail

OilLab 6000 – Leonardo
Automatický přístroj pro stanovení bodu vzplanutí Pensky - Martens slouží k stanovení této veličiny u ropných resp. petrochemických produktů jako jsou diesel, biodiesel, topné oleje, mazací oleje, odpady nebo rozpouštědla za podmínek (otáčky, nárůst teploty) popsaných v příslušných normách (metoda A, B, C).

Detail