OilLab 670

O produktu

Dle norem ASTM D92, DIN 51376, EN 22592 (obs.), IP 36, ISO 2592

Měřicí systém
  • Analyzátor vybaven automatickým systémem pro identifikaci plamene
  • Bod vzplanutí detekován pomocí ionizačního systému
  • 2 elektrické iniciační zdroje a bezpečnostní plamének
  • Bod hoření detekován senzorem PT100
Měřené veličiny
  • Teploty: ve °C
  • Rozsah měření: +79°C … +400°C
  • Rozlišení: 0.06 °C
  • Přesnost: ± 0.1 °C
  • Opakovatelnost / reprodukovatelnost: dle souvisejících norem nebo lepší