Bod vzplanutí Cleveland

OilLab 670
Přístroj měří body vzplanutí ropných produktů především topných a mazacích olejů s body vzplanutí nad 79°C.

Detail