OilLab 650

O produktu

dle norem EN 924 - EN 13736
IP 170 - IP 491 - IP 492
ISO 1516 - ISO 3679 - ISO 13736

Měřicí systém

  • Bod vzplanutí detekován pomocí ionizačního systému
  • Jednotka vybavena dvěma iniciačními systémy
  • Elektrický nebo plamenový iniciační zdroj

Technické parametry

  • Teploty: ve °C
  • Rozsah měření: -50°C … +100°C
  • Rozlišení: 0.06 °C
  • Přesnost: ± 0.1 °C
  • Opakovatelnost / reprodukovatelnost: dle souvisejících norem nebo lepší