Bod vzplanutí Abel

OilLab 650
Automatický přístroj pro stanovení bodu vzplanutí Abel slouží k stanovení této veličiny u ropných resp. petrochemických produktů s bodem vzplanutí v rozmezí -18°C až 71°C.

Detail