Změna je výzva - CzechGlobe

CzechGlobe – Centrum výzkumu globální změny, svou činností navazuje na téměř dvacetiletou tradici základního výzkumu problematiky globální změny, uhlíkového cyklu a ekofyziologie produkčních procesů rostlin, která se realizovala na Ústavu systémové biologie a ekologie v rámci Rámcových programů Evropské unie již od počátku 90. let.

Video ke shlédnutí: změna je výzva

S pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení je realizován výzkum ve třech základních segmentech působení globální změny, a to ATMOSFÉRA – vývoj klimatu jeho modelování, EKOSYSTÉMY – uhlíkový cyklus, dopady globální změny na biologickou rozmanitost a SOCIO-EKONOMICKÉ SYSTÉMY – dopady na rozvoj a chování společnosti. Nedílnou součástí Centra CzechGlobe jsou aktivity směřující k rozvoji inovačních technologických postupů, návrhům opatření pro adaptaci a vzdělávací činnosti. Jedním z dodavatelů přístrojové techniky je také společnost Pragolab s.r.o.