9.6.2015

WEBINÁŘ - Speciace bromu v ozonované pitné vodě použitím iontové chromatografie a hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem

Datum: 9. 6. 2015
Čas: 17.00 hod.
Odkaz k registraci: webinar

Ozonování je běžně používaná metoda pro odstranění kontaminantů a neaktivních mikrobů z pitné vody. Vlivem oxidace bromidu, běžně dostupného v přírodní pitné vodě může docházet ke vzniku bromičnanů. Zatímco bromid je netoxický, bromičnan je karcinogen. Extrémní rozdíl v toxicitě bromidu a bromičnanu vyžaduje metodu, která dokáže tyto dvě formy ve vzorku bezpečně rozdělit. Speciace bromu v pitné vodě je analýza, kterou běžně vyžaduje většina kontrolních orgánů všude po světě.

Tento webinář bude zaměřen na kvantifikaci bromidu a bromičnanu v sub-ppb koncentracích použitím iontové chromatografie v kombinaci hmotnostním spektrometrem s indukčně vázaným plazmatem.

Přednášející

  • Kris Bahten, Product Manager, Thermo Fisher Scientific
  • Antonella Guzzonato, Early State Researcher, Thermo Fisher Scientific