29.11.2023

Seminář Příprava vzorků a charakterizace materiálů a jejich povrchů

Datum: 29. 11. 2023
Čas: 9:30 - 14:00
Místo: VŠB-TUO
             Aula UA2
Kapacita je omezená a žádáme Vás proto o registraci ve formuláři  níže

Seminář je pořádán
pod záštitou prof. Ing. Daniely Plaché, Ph.D. ředitelky Centra Nanotechnologií, CEET, VŠB-TUO.

P%C5%99%C3%ADprava%20vzork%C5%AF%20a%20c

PROGRAM:

9:00 – 9:30        Registrace a káva
9:30 - 9:40        Zahájení
9:40 – 10:10        Charakterizace materiálů pro výrobu baterií a katalyzátorů, Jaroslav Kolejka
10:10 – 10:30       Rotační vakuové koncentrátory, zajímavá alternativa přípravy vzorků, Jiří Dalecký
10:30 – 11:00       Skenovací elektrochemické metody – elektrochemická mikroskopie, Pavel Janderka

11:00 - 11:30        Kávová přestávka

11:30 – 11:50        Příprava vzorku pro mikroskopii a časté chyby kterých se vyvarovat,  Štěpán-Adam Havlíček
11:50 – 12:10        Současné metody termické analýzy polymerů, J aroslav Kolejka
12:10 – 12:35       Elektrochemická impedanční spektroskopie – magie nebo nástroj „téměř“ pro každého,  Pavel Janderka
12:35 – 13:00     Přesné stanovení arsenu a selenu ve vzorcích životního prostředí pomocí ICP-MS s trojitým kvadrupólem, Matouš Humplík

13:00                   Oběd a diskuse


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na:  zuzankova@pragolab.cz  nebo  karla.cech.barabaszova@vsb.cz .

Těšíme se na setkání s Vámi!