13.11.2013

Zlín - Bezplatný cyklus přednášek 'Nové trendy v instrumentální analýze'

Zlín Hotel Rottal, Zlínská 172, Otrokovice

PROGRAM
9:00 Zahájení
9:00 Organická analýza GC, HPLC, IC – pokroky v chromatografii a hmotnostní spektrometrii
9:30 Stopová anorganická analýza pomocí AAS, ICP, ICP-MS
10:00 Fyzikální techniky (reologie, porozimetrie, velikost a tvar částic, sorpce par)
10:30 Přestávka
11:00 Molekulová spektroskopie – přenosné analyzátory pevných, kapalných a plynných analytů
11:30 Nový vědecký FTIR spektrometr Nicolet iS50 a jeho rozšiřující moduly
12:00 Novinky v UV-VIS spektrometrii, automatické spektrometry
12:15 FT-NMR spektrometrie – picoSpin do každé laboratoře
12:30 Oběd