11.10.2021 - 12.10.2021

Česká konference hmotnostní spektrometrie 2021

Datum: 11. - 12. 10. 2021
Místo konání: Praha v prostorách Logo%20%C4%8Cesk%C3%A1%20spole%C4%8Dnost
Registrace a další informace:
zde
Program: zde

Jako zlatí partneři bychom Vás rádi pozvali na devátý ročník konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii

V rámci našeho workshopu se můžete těšit na přednášky:
  • The Vanquish Neo UHPLC system sets new performance standards and provides ultimate flexibility for proteomics applications: Lars Kristensen, Thermo Fisher Scientific
  • Global Proteome Quantification Using Internal Standard Triggered Targeted Analyses: Michaela Ščigelová, Thermo Fisher Scientific
Plenární přednášky přednese dr. Zdeněk Lánský. Kromě klasických 20 min ústních sdělení a posterů bude opět kategorie poster + 5min ústní sdělení, která je zároveň soutěží o poster prize. V průběhu letošního ročníku proběhne opět předání ceny Zdeňka Hermana udělovanou NF Resonance. 

V letošním roce bude probíhat konference v anglickém jazyce.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Váš tým Pragolab s.r.o.