7.3.2019 - 7.4.2019

WEBINÁŘE – Farmaceutické nečistoty

Registrace a pozvánka: zde

WEBINÁŘE – Farmaceutické nečistoty

Zajímá vás, jak můžete optimalizovat pracovní postupy u analýzy nečistot tak, abyste získali vyšší produktivitu, citlivost, přesnost a reprodukovatelnost a zároveň uspokojili rostoucí regulační požadavky a nižší limity detekce?

Chtěli byste to všechno dosáhnout, a zároveň zvýšit účinnost laboratoře a snížit náklady na vzorku ? Pokud ano, navštivte naše čtyři webové semináře o léčivých nečistotách dodané odborníky z LGC Standards, společnosti Thermo Fisher Scientific a Broughton Laboratories.

  • Přehled farmaceutických nečistot a referenčních standardů
  • Pracovní postupy analýzy anorganických nečistot
  • Pracovní postupy analýzy organických nečistot
  • Případové studie Broughton Laboratories o farmaceutických nečistotách