27.11.2018

SEMINÁŘ: Průmyslová reologie v praxi

Vážení přátelé,
rádi bychom vás pozvali na odborný seminář Průmyslová reologie v praxi pořádaný naší firmou.


Datum: 27. 11. 2018
Čas: 9.00 - 15:00
Místo: Nad Krocínkou 55/285, 190 00 Praha 9 – Prosek, sídlo společnosti Pragolab s.r.o.
Cena: 1990,- Kč bez DPH
Pozvánka a program: zde
Registrace: vyplněním registračního formuláře níže

Přednášející:
 • Ing. Daniel Maxa, Ph.D. – VŠCHT Praha, Fakulta technologie ochrany prostředí
 • Ing. Zdeněk Kruliš, CSc. – ÚMCH AV ČR
 • Ing. Zdeněk Starý, Ph.D. – ÚMCH AV ČR
 • Doc. Jiří Štětina - VŠCHT Praha, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
 • Ing. Lukáš Kulaviak, Ph.D. – ÚCHP AV ČR

PROGRAM

 • Základy reologie
 • Přehled přístrojů pro měření reologických vlastností
 • Reologické vlastnosti parafinických rop
 • Vliv tokového chování polymerních materiálů na proces zpracování
 • Reologie polymerních kompozitů
 • Využití reologie v potravinářském průmyslu
 • Využití práškové reologie ve farmacii, barvírenství a potravinách
 • Praktické ukázky měření rotačním viskozimetrem HAAKE VTiQ, řešení konkrétních problémů, diskuze

Na setkání se těší
pracovníci firmy Pragolab s.r.o.

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

V souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů poskytuji své osobní údaje (jméno, příjmení, název společnosti a e-mailový kontakt) dobrovolně a uděluji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely informování se o seminářích a školeních společnosti Pragolab s.r.o., a možné účasti se na nich. Semináře a školení jsou určené na prezentaci a prodej nových produktů společnosti. Souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnutí těchto osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou. Souhlas je možné kdykoliv odvolat na základě písemné žádosti.