13.11.2018 - 14.11.2018

WORKSHOP - Porotec - Deformace pevných látek vyvolaná sorpcí


Datum: 13. - 14. 11. 2018
Místo: H+ Hotel Wiesbaden Niedernhausen, Zum Grauen Stein 1, 65527 Niedernhausen, German
Pozvánka: zde

Společnost  POROTEC GmbH pořádá každé dva roky workshop o charakterizaci jemných práškových a porézních materiálech Tématem letošního XIX. workshopu je '  Deformace vyvolaná sorpcí pevných látek:  '. Během kurzu můžete očekávat výměnu zkušeností, znalostí a myšlenek mezi labotorními experty z akademické a průmyslové sféry, stejně jako intenzivní diskuze o nejnovějších poznatcích. 

Více informací ohledně přednášek a posterů naleznete v pozvánce (2. oběžník) zde.