26.4.2018

ŠKOLA AAS

Vážení přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na seminář Škola AAS, který organizujeme ve spolupráci s předními českými a slovenskými odborníky v oblasti atomové absorpční spektrometrie (AAS). Formou odborných přednášek s následnou diskuzí bychom Vám rádi předali informace a odpovědi na řadu praktických témat z oblasti instrumentace a základní metodologie měření s AAS. Přijďte si poslechnout a společně konzultovat, jaké jsou možnosti a limity Vašich analýz.

Seminář je určený všem uživatelům a operátorům AAS zařízení. Absolvováním této školy získáte přehled o možnostech řešení otázek, se kterými se při analýzách s AAS běžně střetáváte – např. kdy použít plamen a pec, jak fungují optické systémy a korekce pozadí, nebo jak optimalizovat další parametry k zabezpečení správnosti Vašich analýz. Dále se dozvíte, jaké jsou možnosti přípravy vzorků pro analýzu, jak si poradit s interferencemi a mnoho dalšího.

škola AAS


Datum: 26. 4. 2018 od 9:00
Místo: Nad Krocínkou 55/285, 190 00 Praha 9 – Prosek, sídlo společnosti Pragolab s.r.o.
Pozvánka: zde
Cena: 3100,- Kč bez DPH (cena zahrnuje kurzovné, studijní materiály a občerstvení)
Registrace: vyplněním registračního formuláře níže

Přednášející:
 • prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislavě
 • doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc., AV ČR Ústav analytické chemie
 • doc. Karel Novotný, Ph.D., Masarykova univerzita, Ústav chemie
 • RNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D., AV ČR Ústav analytické chemie

Orientační program

8.30 Registrace účastníků- welcome coffee
9.00 Základní teorie AAS (prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.)
 • plamen, pec/kyveta, lampy, korekce pozadí, optické systémy, sample introduction
10.20 Coffee break
10.30 Metodologie AAS – parametry a interference (Doc. Karel Novotný, Ph.D.)
 • optimalizace parametrů, kalibrace (přímá, přídavek standardu, matrix matched standards, linearita/nelinearita), interference u plamene/kyvety (spektrální, nespektrální, nespecifická absorpce, ionizace, matrix interference)
12.00 Oběd
13.00 Metodologie AAS – příprava/úprava vzorků (doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc.)
 • sběr vzorků, skladování, příprava – rozkladné metody, tavení, praktické příklady
14.20 Coffee break
14.30 Hydridová technika (RNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D.)
 • základní teorie, selektivní generování, prekoncentrace, způsoby generování pro speciační analýzu, příklady aplikací
15.15 Alternativní metody (ICP-OES, ICP-MS, AMA-254) (Lucie Krajcarová, Vladimír Čižmár)
15.45 Diskuze a konzultace
16.00 Ukončení kurzu, předání certifikátů

Důležité informace:
 • v průběhu semináře bude účastníkům zabezpečen oběd a drobné občerstvení (prosím, v případě speciálních požadavků na stravu nás neváhejte kontaktovat)
 • každý účastník školy obdrží certifikát o absolvování
 • maximální počet účastníků je 10, proto Vás prosíme o včasnou registraci!

Přihlásit se můžete prostřednictvím přihlašovacího formuláře níže.

Na základe Vaší závazné registrace Vám bude po ukončení semináře vystavena faktura na uhrazení účastnického poplatku. Pokud se závazně přihlásíte a nemůžete se kurzu zúčastnit, odhlaste se prosím písemně nebo telefonicky nejpozději týden před začátkem kurzu.

Na setkání se těší,
Lucie Krajcarová ( krajcarova@pragolab.cz , +420 736 622 582)
Vladimír Čižmár ( cizmar@pragolab.sk , +420 903 131 131)

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

UPDATE

KURZ JE JIŽ OBSAZEN. OMLOUVÁME SE VŠEM ZÁJEMCŮM.
Kontaktujte nás prosím na krajcarova@pragolab.cz , najdeme alternativní řešení.