17.5.2016

SEMINÁŘ - Pokroky v komplexní analýze

Vážení přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na seminář Pokroky v komplexní analýze, který pořádáme ve spolupráci s Centrem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL.

Datum: 17. 5. 2016
Místo: Liberec, Bendlova 7
Pozvánka: Pokroky v komplexní analýze

hexagon.jpg

Program

09.00 Úvodní slovo (prof. Petr Louda, Ladislav Náměstek)
09.10 Petra Volfová - Fyzikální měření a charakterizace částic
09.35 Viktor Škorík - Makro a Mikrosvět v mikroskopii – Stereo, digitální a konfokální mikroskopie
10.00 Diskuze, přestávka na kávu a občerstvení
10.15 Pavel Janderka - Povrchy materiálů a metody jejich studia
10.40 Roman Mareček - Alternativa pro charakterizaci nanočástic
11.05 Jiří Dalecký - Lyofilizátory a Rotační ( centrifugační ) vakuové koncentrátory fy. Marin Christ
11.30 Diskuze, přestávka na kávu a občerstvení
11.45 Magdalena Voldřichová - Organická analýza v materiálovém inženýrství
12.10 Veronika Plisková - Vyberte s námi kolonu pro Vaši aplikaci
12.30 Diskuze, zakončení semináře

Na setkání se těší
pracovníci firmy Pragolab s.r.o.