ToxiAuto® a MetaboAuto®

Robot ToxiAuto® představuje původní modulární technologii, která je určená pro automatickou sériovou přípravu vzorků pro metabolickou analýzu přibližně 250 metabolitů v biologických vzorcích, jako je krevní plazma či moč. Po této přípravě následuje separace na HPLC, SFC či GC a následná detekce na hmotnostním spektrometru.

Platforma ToxiAuto® je stand-alone přístroj a pracuje jako nezávislá jednotka pro přípravu vzorků, která je ovládána počítačem a softwarem Robolab. Skládá se z několika modulů, které lze přidat či odebrat a jejich funkci naprogramovat pole potřeb zákazníka.

ToxiAuto%20v%20digesto%C5%99i.jpg

Robot ToxiAuto® umí provést následující operace: transfer kapalných vzorků, ředění vzorků, evaporace vzorků s použitím unikátního evaporačního modulu, který byl vytvořen ve spolupráci se společností Pragolab s.r.o., separace dvou tekutin s pomocí mikrocentrifugy, vortexování a pro toxické látky umí použít speciální nástřikovou jehlu. Na přístroji lze dále nalézt modul pro skladování vzorků při 4°C či modul pro rychlý oplach jehel.

Podívejte se na video ToxiAuto®: Sample Preparation Robot


Na rozdíl od platformy ToxiAuto®, kterou lze používat jako stand-alone robota, robotická platforma MetaboAuto® je on-line přístroj, který plní funkci autosampleru a umožňuje automatizovanou přípravu vzorků a následné měření na chromatografu. Jelikož se jedná o on-line řešení, tak toto zařízení umožňuje sériovou analýzu okamžitě po přípravě vzorků a šetří tak váš čas i prostor v laboratoři. 

MetaboAuto%C2%AE%20na%20plynov%C3%A9m%20

Stejně jako robot ToxiAuto® i MetaboAuto® zvládá přenášet vialky se vzorky, ředit vzorky, centrifugovat apod. Zkrátka tato platforma zvládne veškeré úkony, které jsou při přípravě vzorků nezbytné, a to s bezkonkurenční přesností a rychlostí. I když se jedná o on-line robota, tak díky modulární architektuře a různým velikostem ramen, lze tuto platformu upravit přesně na míru a podle požadavků zákazníka.

Podívejte se na video MetaboAuto®

Spolupráce mezi Biologickým Centrem AVČR a společností Pragolab s.r.o. však nekončí pouze u přístrojů ToxiAuto® a MetaboAuto®. V případě zájmu o automatizaci přípravy vzorků jsme schopni Vám připravit metodu pro přípravu vzorků na míru. Dostanete tak robota PAL3 s připravenou metodou pro přípravu vašich vzorků. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat! Kontakt na pracoviště Biologického Centra najdete níže a stejně tak i kontakt na našeho obchodního zástupce.


Ke stažení:

download-pdf.png GC-MS Application Note


Literatura: 

  • 21-5 Opekar S, Kvicala J, Moos M, Pejchal V, Simek P (2021) , Mechanism of Alkyl Chloroformate-Mediated Esterification of Carboxylic Acids in Aqueous Media. J. Org. Chem. 2021, DOI: 10.1021/acs.joc.1c01546.
  • 21-4 Rimnacova L, Moos M, Opekar S, Vodrazka P, Pejchal V, Mraz J, Simek P (2021) , Ethyl chloroformate mediated gas chromatographic-mass spectrometric biomonitoring of acidic biomarkers of occupational exposure and endogenous metabolites in human urine. Journal of Chromatography A 1656 (2021) 462547, DOI: 10.1016/j.chroma.2021.462547.

Kontakt: