Thermo Scientific uvedlo na trh novou kolonu Accucore C8 . Jedná se o kolonu s technologií pevného jádra s částicemi 2.6 µm. U kolon Thermo Scientific Accucore je používána nová technologie, kladen obrovský důraz na kontrolu kvality při výrobě každé jednotlivé kolony a je použit automatický proces plnění kolon. Všechny tyto jednotlivé kroky vedou k rychlé separaci se skvělým rozlišením a nízkým zpětným tlakem!

Kolony Accucore C8

  • Pro analýzy středně hydrofóbních analytů
  • Selektivita podobná C18 - s nižší retencí
  • Částice 2.6 µm (pevné jádro)
  • Délky 30 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm
  • ID 2.1 mm, 3.0 mm, 4.6 mm