Thermo Fisher Scientific uvedlo v září 2011 na trh iPRO 5000 Series nový přístroj pro stanovení celkového obsahu síry a dusíku s naprosto unikátním způsobem nástřiku kapalného vzorku do spalovací pece. Nový patentově chráněný jetPRO systém dávkuje všechny typy vzorku ve formě mikroskopických kapek, což umožňuje velmi rychlé spálení vzorku a tím i maximální zkrácení analýzy jen na 3 minuty.

Přístroj odpovídá požadavkům všech norem platných v jak v oblasti rafinérského, olejářského a petrochemického zpracování tak jejich výrobků jako např. ASTM D4629, 6069, 7184, 7183, 5453, 6667, EN20846, 15486, UOP 936.

Přístroj se používá pro dávkování kapalin až do objemu 250µl a tím lze dosáhnout až desítek ppb. K dávkovací modulu lze připojit i speciální modul pro dávkování plynných a zkapalněných vzorků.