iCAP série 6000, umožnil monitorování prvkové kontaminace v bio-dieselech

Thermo Fisher Scientific Inc. , přední světový producent vědeckých technologií, použitím unikátních technologií v emisním spektrometru s induktivně vázaným plazmatem (ICP) iCAP série 6000, umožnil monitorování prvkové kontaminace v bio-dieselech. Konfigurace spektrometru s radiálním uspořádáním umožňuje rozšíření analytického potenciálu spektrometru na důležité prvky, jako jsou síra a fosfor. Použití hořáku se zvýšenou matriční tolerancí (EMT) a 27,12 MHz radiofrekvenčního generátoru umožňuje spolehlivě analyzovat vzorky s organickou matricí a zaručuje zvýšenou stabilitu.

Většina procesů sloužících pro produkci bio-dieselu využívá rostlinný olej. Tyto rostliny mají relativně vysoký obsah fosforu, který je nevhodný pro palivo, neboť vedou ke korozi mechanických částí motorů. Podobně, síra způsobuje otěrové efekty - je-li přítomná ve vyšších obsazích a podílí se na nadměrné produkci oxidů síry. Standardní vlastnosti a analýzu biopaliv v tomto směru jsou upraveny dokumenty EN 14214 a ASTM D6751. Tyto dokumenty požadují, aby koncentrace kontaminantů byly řádně kontrolovány, a specifikují metody jejich analýzy tak, aby byly zajištěny optimální podmínky pro provoz motorů a aby byl minimalizován jejich negativní environmentální dopad. To je zejména potřebné v leteckém průmyslu, který by mohl být v budoucnu odvětvím s nejvíce narůstající spotřebou bio-paliv (první komerční let s využitím bio-paliv se uskutečnil v únoru 2008).

Tradičně jednou z možných analytických metod pro analýzu bio-paliv je metoda emisní spektrometrie s induktivně vázaným plazmatem - ICP s axiálním uspořádáním - pro dosažení nižších detekčních limitů. Vzhledem k robustnějšímu charakteru radiálního uspořádání a schopnosti eliminovat uhlíkové emisní interference asociované s axiálním uspořádáním, iCAP 6000 s radiálním pohledem je vhodnou alternativou právě pro stanovení elementů jako fosfor, síra či draslík v detekčních limitech, které jsou regulativy vyžadovány, tj. desetkrát menší než hraniční koncentrační hladiny.