SPME Arrow - nová technologie SPME

25.5.2017

Mikroextrakce tuhou fází (Solid phase microextraction, SPME) je metoda přípravy vzorků bez použití rozpouštědel, která spojuje extrakci a zakoncentrování do jednoho kroku. Technika je založena na ab- nebo adsorpci složky vzorku na stacionární fázi pokrývající křemenné vlákno, které je umístěno uvnitř kovové jehly.

příprava vzorků Technika SPME Arrow

Obr. 1: Technika SPME Arrow

Zlepšete produktivitu s novým optimalizovaným designem SPME Arrow

Thermo Scientific SPME Arrow přináší optimalizovanou geometrii vlákna, která umožňuje dosažení mimořádné citlivosti, redukci doby extrakce a zvýšení efektivity laboratoře.

  • Vyšší citlivost – díky velkému sorpčnímu objemu dosahuje 10x vyšší citlivosti oproti klasickým SPME vláknům
  • Rychlejší extrakce – větší sorpční povrch umožňuje extrakci stejného množství analytu 2x rychleji než v případě klasických SPME vláken
  • Zlepšená spolehlivost – optimalizovaná geometrie vlákna a materiál použitý pro výrobu vlákna zvyšují robustnost, zároveň tvar jehly omezuje opotřebení septa
  • K dispozici je kompletní rozsah sorpčních materiálů pro splnění požadavků u všech aplikací
  • Jednoduchá identifikace vlákna – vlákna jsou barevně rozlišena podle typu sorbentu a průměru pro usnadnění jejich identifikace
  • Výkonná extrakční technologie – modul Heatex Stirrer zajišťuje účinné míchání díky cykloidnímu tvaru míchadla. Rychlé vyvážení, konstantní míchání a přesná kontrola teploty zajišťují optimální extrakci. Technologie míchacího zařízení pohybuje pouze spodní částí vialky, což redukuje namáhání vlákna a prodlužuje jeho životnost

Větší objem fáze a sorpčního povrchu SPME Arrow

Obr. 2: Díky většímu objemu fáze a sorpčnímu povrchu SPME Arrow je dosaženo vyšší výtěžnosti, vynikají citlivosti a zkrácení času extrakce

Barevné rozlišení Arrow

Obr.3 Barevné rozlišení Arrow pro usnadnění jejich identifikace

Postup mikroextrakce tuhou fází

Optimálních výsledků při SPME lze docílit přesným dodržením pracovního postupu.

  1. Inkubace
  2. Extrakce
  3. Desorpce/nástřik
  4. Čištění vlákna

Získejte více aplikací s SPME Arrow

Vlákna SPME Arrow kombinují výhody klasických SPME vláken s výhodami extrakčních technik pro větší objem fáze, jako je sorpční extrakce míchadlem (SBSE), díky vyšší citlivosti vláken a robustnosti techniky SPME Arrow překonává omezené možnosti automatizace SBSE.

SPME Arrow lze využít pro široké spektrum analýz v oblastech znečištění životního prostředí, potravinářství, analýzy aromatických látek, klinického i soudního lékařství, a to díky tomu, že splňuje požadavky na citlivost pro detekci stopových a ultra spotových koncentrací analytů v jednoduchých, čistých, znečištěných i složitých matricích.

Široké spektrum vláken umožňuje výběr vhodného vlákna pro detekci těkavých a středně těkavých sloučenin s velkým rozsahem bodů varu a polarity.

Klíčové aplikace pro SPME jsou charakterizace aromatických látek ve víně, látky bez příchutě v potravinách a baleních, analýza pesticidů, fenolických látek, chlorfenolických látek, BTEX a PAH ve vodě a půdě.

Zvýšená účinnost extrakce

Větší povrch a objem vlákna v SPME Arrow poskytuje zvýšenou účinnost extrakce v porovnání s klasickými SPME vlákny. Na obrázku vidíte porovnání výsledků získaných pomocí klasických SPME a SPME Arrow pro 16 sledovaných PAH v pitné vodě.

Extrakce 16 sledovaných PAH

Obr.4: Extrakce 16 sledovaných PAH s klasickým 100 µm PDMS SPME (žlutá), 100 µm PDMS SPME Arrow (modrá) a 250 µm PDMS SPME Arrow (červená) při přímé SPME (Direct Immersing SPME).

Ke stažení:

Neváhejte se na nás obrátit s žádostí o další informace ( eliasova@pragolab.cz, pliskova@pragolab.cz ).