Sorption Science Bulletion - listopad 2015

Pro udržení kroku s aktuálním výzkumem pomocí dynamické sorpce par a inverzní chromatografie pravideně provádíme řešerše literatury. Nedávné články jsou uvedeny v následujícím věstníku.

Ke stažení: Sorption Science Bulletin - listopad 2015  download-button.png

Věstník nabízí 29 článků spojených s technikou DVS a 31 článků spojených s technikou iGC. Patří mezi ně:
  • Vliv koncentrace proteinu na složení povrchu a fyzikálně-chemické vlastnosti koncentrovaných mléčných proteinů
  • Charakterizace povrchu standardních bavlněných vláken a stanovení adsorpčních izoterem parfémů pomocí iGC
  • Povrchová energie celulózových materiálů: vlic morfologie částic, velikosti částic a hydroxylového čísla
  • IGC jako univerzální nástroj k určení povrchových vlastností bioplniv pro plastové kompozitní aplikace
SMS_logo.png