Kontrola povrchů s digitálním mikroskopem Leica DVM6

22.7.

Úvod

Vizuální kontrola povrchových kazů a vad automobilových dílů je neodmyslitelnou součástí kontroly kvality výrobků (QC/QA) a analýzy poruch (FA).

Některé z těchto dílů jsou vyrobeny z materiálů, které lze obtížně analyzovat optickými přístroji. Například pneumatiky dávají s typickými osvětlovacími technikami nízký kontrast, což komplikuje detekci vad.

Digitální mikroskop Leica DVM6 je ideálním nástrojem pro rychlou a jednoduchou kontrolu, měření a tvorbu reportů.

Digitální mikroskop Leica DVM6

Zlepšení efektivity práce

Rychlejší metody pro kontrolu a řízení jakosti (QC) automobilových dílů, které zároveň poskytují spolehlivé výsledky, jsou častým požadavkem uživatelů. Digitální mikroskop Leica DVM6 nabízí z níže uvedených důvodů rychlejší, efektivní a spolehlivou kontrolu:

  • Reprodukovatelná mikroskopie díky automatickému sledování a ukládání nejdůležitějších hardwarových parametrů (kódování, např. pozice stolku, typ objektivu, použitý zoom, typ osvětlení a nastavení kamery), s možností rychlého stažení zobrazovacích podmínek.
  • Rychlý způsob jak změnit zvětšení s malým nebo žádným přerušením pracovního postupu výměnou objektivů a pomocí kontinuálního zoomu s velkým rozsahem 16:1.
  • Rychlé a snadné sklápění a rotace pro pozorování vzorku z různých úhlů pohledu.
  • Integrované LED prstencové světlo a koaxiální osvětlení.
  • Digitální kamera s rychlým živým obrazem a vynikajícím rozlišením 10 MP.
  • Software umožňující intuitivní a multifukční analýzu vzorku.

Rychlé a snadné nastavení

Po připojení napájecího kabelu, USB kabelu k počítači a objektivu můžeme začít pracovat s Leica DVM6 pomocí softwaru Leica Application Suite X (LAS X). Leica DVM6 má maximální pracovní vzdálenost 60 mm a stolek s rozsahem pojezdu 70 x 50 mm. Stolek dokáže zpracovat vzorky o hmotnosti až 2 kg.


povrch běhounu

a)

průřez vzorku automobilové pneumatiky

b)

Obr. 1 Fotografie povrchu běhounu (a) a průřezu vzorku automobilové pneumatiky (b).

Vzorky z různých perspektiv

Přesnější informace o vzorku můžete získat při použití různých úhlů prohlížení. Hlava mikroskopu Leica DVM6 se naklání do úhlů +60 ° a -60 ° vzhledem k její neutrální svislé poloze. Stolek se otáčí kontinuálně mezi +180 ° a -180 ° a to v celém rozsahu. Některé příklady vzorků studovaných v různých úhlech náklonu, jsou uvedeny na obr. 2.

05.gif06.jpg
07.jpg08.jpg

 Obr. 2 Fotografie sledování povrchů z rozdílných úhlů pohledu.

Osvětlení

Integrované LED prstencové světlo a koaxiální osvětlení umožňují několik typů kontrastních metod. S těmito typy osvětlení lze snadno pozorovat jemné detaily na vzorku, které jsou při běžném osvětlení špatně vidět (Obr. 3).

09.gif10.jpg
11.jpg12.jpg
13.jpg

Obr. 3 Fotografie povrchů za použití různých typů osvětlení.

Závěr

Digitální mikroskop Leica DVM6 je ideálním nástrojem pro inspekci, kontrolu kvality (QC) a analýzu poruch (FA) automobilových dílů, jako jsou pneumatiky a jiné. Nabízí uživatelům výhody jako je kódování, rychlá změna zvětšení, 10 MP kamera, intuitivní software a mnohé další. Leica DVM6 s naklápěcí hlavou a integrovaným prstencovým a koaxiálním osvětlením je velmi účinné zřízení při zkoumání složitých vzorků, jako je černá pryž automobilových pneumatik a bíle plastové díly.