Reometry a extrudery pro potravinářský průmysl

13. 12. 2016

 • Zajímáte se o optimalizaci zpracování, míchání, plnění a extruzi potravinářských výrobků?
 • Potřebujete pochopit chování gelu a emulze při různých podmínkách?
 • Snažíte se optimalizovat strukturu, lepkavost a roztíratelnost výsledného produktu?

Reologie je rozhodujícím faktorem pro potravinářskou výrobu, zpracování a výsledné vlastnosti výrobku. Kontrola a úprava reologických vlastností jako je viskozita, meze toku a viskolelasticita zabezpečují jednodušší zpracování a vysoce kvalitní produkt.

MALÉ – JEDNODUCHÉ – NASTAVITELNÉ – STOLNÍ – LABORATORNÍ EXTRUDERY PRO PŘÍPRAVU POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ

Extruder Process 11

Obr. 1 Extruder Process 11

Extruze potravin je kontinuální a nákladově náročný proces výroby. V mnoha případech vědci a inženýři vyžadují malé zařízení na studium vlastností v průběhu vývoje produktů a procesu optimalizace. Při vývoji nových potravinových výrobků může potřebný čas a materiál při použití extruderu v produkčním měřítku způsobit značný nárůst nákladů a tím ohrozit celý projekt. Nový Process 11 Extruder potřebuje jen 20 g materiálu k uskutečnění experimentu a pro sérii testů v laboratorním měřítku. Zároveň výsledky odpovídají výrobním podmínkám.

MALÉ – JEDNODUCHÉ – INTUITIVNÍ – KOMPAKTNÍ – LABORATORNÍ REOMETRY PRO KONTROLU KVALITY

Viscotester VTiQ

Obr. 2 Viscotester VTiQ

Reometry Thermo Scientific TM HAAKE TM Viscotestery TM jsou navrhnuté tak aby splnili všechny reologické požadavky pro kontroly kvality. Nabízí praktické ovládání a širokou nabídku příslušenství. Proto je jednoduché najít nejlepší konfiguraci bezmála pro všechny potravinářské produkty s garancí jednoduché změny nastavení měření v případě změny požadavků. Reometry HAAKE Viscotestery iQ jsou ideální na:

 • Měření tokových vlastností nízko-viskózních látek jako jsou džusy nebo mléčné výrobky.
 • Testování tekutosti nebo roztíratelnosti středně až vysoce viskózních kapalín, krémů a past.
 • Zjištění meze toku vysoce citlivých struktur například u jogurtů či sýrů a produktů, které obsahují větší částice jako ovocnou dřeň nebo cereálie.

MODULÁRNÍ – ULTRAPŘESNÉ – UNIVERZÁLNÍ- POKROČILÉ ROTAČNÍ REOMETRY

Reometr Thermo Scientific HAAKE MARS

Obr. 3 Reometr Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™

Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ jsou rotační reometry pro pokročilou charakterizaci materiálů, zahrnující analýzy viskózních nebo viskoelastických vlastností v rotačním nebo oscilačním módu.

Pro analýzu potravin je mnoho dostupného příslušenství:

 • Simultánní reologická a mikroskopická analýza pro vyhodnocování krystalizace tuků a škrobů
 • Tribologická měřící cela pro testování mazacích vlastností
 • Systém pro výzkum vlivu surfaktantů v potravinových emulzích
 • Vysokotlaková komora pro simulaci tepelných úprav (vaření, pečení)

ELONGAČNÍ REOMETRY PRO NÍZKÉ A STŘEDNĚ VISKÓZNÍ TEKUTINY

Thermo Scientific HAAKE CaBER 1

Obr. 4 Thermo Scientific™ HAAKE™ CaBER 1™

Thermo Scientific™ HAAKE™ CaBER 1 je jediný komerčně dostupný elongační reometr pro nízko a středně viskózní látky. Elongační tokové vlivy je možné pozorovat v mnohých výrobních krocích, jako jsou plněni, rozprašování či natírání. Znalost a pochopení reologického chování potravin pomáhá při optimalizaci výrobního procesu a finálního „mouthfeeling“ pocitu z produktu.

HAAKE CaBER 1 reometr nabízí několik doplňků pro následné elongační měření:

 • Lepkavost a lepivost tuhnoucích krémů a past je možné testovat senzorem normálové síly
 • Teplo citlivé vzorky můžou být měřené ve speciální komoře s řízenou teplotou

Thermo Scientific HAAKE Viscotestery Scientific HAAKE Viscotestery

Obr. 5 Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotestery™

RYCHLÉ – SPOLEHLIVÉ – ROTAČNÍ VISKOZIMETRY PRO KONTROLU KVALITY

Viskozimetry vhodné pro kontrolu kvality od počátečního materiálu až po jeho vyhodnocování během výrobního procesu.

Rychlé měření viskozity je důležité pro okamžité kontrolování nově doručených surovin nebo stop/go rozhodnutí během tepelné úpravy (vaření). Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ 1 Plus a 2 Plus spojují přenositelnost a jednoduchost se spolehlivými měřeními na kontrolu kvality a výrobního procesu.

Flexibilní Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotestery™ E, D, a C nabízejí rozmanité rychlosti a rotační vřetena v souladu s ISO a ASTM normami zahrnujícími ISO 2555.