HAAKE CaBER 1

O produktu

Přístroj umožňuje automatické opakované měření a výsledkem jsou hodnoty viskozity, povrchového napětí, elasticity a dalších. Běžnými materiály pro měření jsou adhesiva, inkousty, potraviny, pojiva, roztoky polymerů, roztoky nanovláken. Tyto materiály nelze popsat jen pomocí smykového toku nebo oscilace, dochází u nich často k jevu dilatance, tedy růstu viskozity při smykovém namáhání. Často vykazují určitou tažnost, kterou lze jen velmi těžko měřit rotačními reometry. Jejich chování je ovlivněno extenzionálními efekty.

Pomocí přístroje HAAKE CaBER 1 lze zkoumat elongační chování nízko viskózních kapalin. Rotační viskozimetry a reometry tuto schopnost nemají a tak je elongační reometr perfektním doplňkem pro získání kompletních informací potřebných k porozumění aplikací, které jsou ovlivněny, resp. řízeny elongačními tokovými vlivy.

  • Kompletně řízen pomocí počítače
  • Jednoduchá obsluha
  • Jednoduché dávkování a čištění
  • Automatické opakování měření
  • Uzavřená teplotně kontrolovaná komora
  • Vyměnitelné geometrie
  • Malé objemy vzorku