PolyLab OS a PolyLab QC

O produktu

Jedná se o torzní reometrické systémy, které lze doplnit moduly pro danou aplikaci. Výhodou je kompatibilita se staršími zařízeními. Za zmínku stojí velice jednoduché a přitom účinné centrální propojení s hnětičem, jedno šnekovým a dvou šnekovým extruderem včetně přenosu dat a elektrického připojení.

Zařízení je řízeno pomocí velmi sofistikovaného softwaru PolySoft. Modulací jednotlivých zařízení můžeme následně hovořit např.: o QC s hnětičem nebo QC s jedno šnekovým extruderem pro přípravu pásků, folií.
Aplikačně nacházejí tyto systémy uplatnění u extruze PVC a jeho zpracování, testování a zpracování pryží. Další oblastí uplatnění jsou pigmenty a aditiva pro výrobu masterbatchů.

  • Hnětič Rheomix
  • Jednošnekový extruder Rheomex
  • Dvoušnekový extruder PTW a CTW
  • Lisy pro folie, pláty, pásky, pruty, cévky, lanka, dráty, trubky, vyfukované folie
  • Senzory pro měření vodivosti, uvolnění plynu, optické vlastnosti, vlhkosti, teploty tání