HAAKE MiniCTW

O produktu

HAAKE MiniCTW je dvoušnekový mikro coumpounder pro zpracování velmi malých množství vzorků (cca 5g), uživateli tímto přináší časovou a finanční úsporu při výzkumu a vývoji speciálních materiálů.

Přístroj je založen na osvědčené technologii využívající konickou dvoušnekovou extruzi se souběžně a protiběžně rotujícími šneky. HAAKE MiniCTW je zařízení malých rozměrů, které lze připojit i k přístroji MiniJET (mikroinjekční  vstřikovací lis se širokou škálou forem na výrobu zkušebních tělísek pro mechanické a jiné testování.)