Queens Award 2009 Thermu za ICP

Divizi firmy Thermo Scientific v Cambridge byla udělena cena 'Queens Award for Enterprise' pro rok 2009. V kategorii oceňující za mimořádně inovativní přístup, byla společnost oceněna za vývoj optického emisního spektrometru s induktivně vázaným plazmatem iCAP serie 6000. Vývoj spektrometru byl zahájen v roce 2002 a sériová prudukce v roce 2006.

Komise pro udělování ceny ocenila zejména inovativní návrh spektrometru iCAP 6000, který analyzátoru dává mimořádný výkon, snadnost použití, nízké provozní náklady při mimořádné kompaktnosti konstrukce. Cíleně vyvíjené aplikace pro tento spektrometr v nejrůznějších oblastech analytických aplikací v životním prostředí, metalurgii, petrochemii, analýze potravin a dalších, umožňuje univerzální a efektivní nasazení spektrometru při vysoké rychlosti analýz, mimořádné stabilitě a schopnosti měření stopových koncentrací (ppb hladin) až pětkrát rychleji než předcházející konstrukce.