CHNS/O analyzátory

FlashSmart
Analyzátor FlashSmart je přístroj pro stanovení celkového obsahu uhlíku, dusíku, síry, vodíku a kyslíku v různorodých matricích.

Detail

CHNS/O analyzátory - analýza uhlíku, vodíku, dusíku, síry a kyslíku

CHNS/O analyzátory poskytují přesné výsledky pro stanovení obsahu uhlíku, vodíku, dusíku, síry a kyslíku ve vzorcích. Tato technika je neocenitelná v oblastech jako je organická chemie, potravinářství, farmacie, polymery a životní prostředí. CHNS/O analyzátory umožňují kvantitativní analýzu a charakterizaci organických sloučenin, biomolekul, polymerů a dalších materiálů. S rychlým prováděním analýz a vysokou citlivostí přináší CHNS/O analyzátory vědcům a výzkumníkům důležité informace pro porozumění chemického složení a vlastností vzorků.